CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal Array Signal Processing in the Presence of Coherent Wavefronts

P. Stoica ; Björn E. Ottersten ; Mats Viberg (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
Proc. ICASSP'96, Atlanta, GA (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15740

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur