CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Blind Estimation of Multiple Co-Channel Digital Signals Arriving at an Antenna Array: Part I, Algorithms

S. Talwar ; Mats Viberg (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling) ; A. Paulraj
IEEE Transactions on Signal Processing Vol. 44 (1996), p. 1184-1197.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15739

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur