CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transport Modes in Lipid Based Micro- and Nano-Scale Devices

Bodil Hakonen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. ISBN: 978-91-7385-594-5.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-05-04. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 157346

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Biofysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)

Examination

Datum: 2012-05-25
Tid: 14:00
Lokal: Kollektorn
Opponent: Prof. Daniel T Chiu

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3275