CPL - Chalmers Publication Library

Preliminary Investigations of Three-Dimensional Microwave Tomography using Different Data Sets

Författare och institution:
Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik); Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik); Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Publicerad i:
Proceedings of 6th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2012. Prague, 26-30 March 2012, s. 2196-2200
ISBN:
978-145770918-0
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Owing to the extensive amount of computing resources required for solving the non-linear microwave inverse scattering problems, previous numerical studies have mainly been focus on two-dimensional inverse scattering problem. In three-dimensional cases, the vectorial nature of electromagnetic waves has to be properly handled. In this paper, preliminary investigations of using vertical and horizontal components of the scattered near-field are considered. The forward data is first evaluated quantitatively and image reconstruction using the two different sets of data from the same scattering problem is performed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Annan elektroteknik och elektronik ->
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Livsvetenskaper
Postens nummer:
157343
Posten skapad:
2012-05-04 22:45
Posten ändrad:
2013-09-16 14:23

Visa i Endnote-format