CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linearity of Sound Transmission through the Human Skull in Vivo

Bo Håkansson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Peder Carlsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; A. Brandt ; Stefan Stenfelt (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik)
J. Acoust. Soc. Amer. Vol. 99 (1996), 4, p. 2239-2243.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15733

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur