CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a theory of the technology-based firm

Ove Granstrand (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Research Policy Vol. 27 (1998), 5, p. 465-489.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-05-04.
CPL Pubid: 157324

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur