CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-technology corporations: Why they have 'distributed' rather than 'distinctive core' competences

Ove Granstrand (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; Pari Patel ; Keith Pavitt
California Management Review Vol. 39 (1997), 4, p. 8-25.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-05-04.
CPL Pubid: 157323

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur