CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dissolution and shaping of cellulose in ionic liquid based solvents - Probing and fine tuning of flow behavior and solvent efficiency in order to optimize processability of spin dopes

Carina Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. - 56 s.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-05-04. Senast ändrad 2013-04-29.
CPL Pubid: 157321

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Materialkemi
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Wet Spinning of Cellulose from Ionic Liquid Solutions–Viscometry and Mechanical Performance


Examination

Datum: 2012-05-29
Tid: 10:00
Lokal: KS101, Kemivägen 10, Chalmers tekniska högskola

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola 2012:9