CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maximum-Likelihood Bearing Estimation with Partly Calibrated Arrays in Spatially Correlated Noise Fields

P. Stoica ; Mats Viberg (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling) ; M. Wong ; Q. Wu
IEEE Transactions on Signal Processing Vol. 44 (1996), p. 88-899.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15731

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur