CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Propagation Delay Estimation in Asynchronous Direct-Sequence Code-Division Multiple Access Systems

Erik G. Ström (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem) ; Stefan Parkvall ; Scott L. Miller ; Björn E. Ottersten
IEEE Transactions on Communications Vol. 44 (1996), 1, p. 84-93.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15729

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur