CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

De levande samhällenas röveri

Jonas Lindberg ; Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Ord & Bild (0030-4492). Vol. 2012 (2012), 1-2, p. 4-35.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2012-05-03. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 157279

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (2009-2012)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Kulturgeografi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur