CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What's the Shape of Your Data?

Jan Alve Svensson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Tofsen 2, p. 36. (2012)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Persistent homology, point cloudDenna post skapades 2012-05-03. Senast ändrad 2012-06-07.
CPL Pubid: 157278

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur