CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainable processes development for recycling of fluorescent phosphorous powders – rare earths and mercury separation: A literature report

Cristian Tunsu (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning) ; Teodora Retegan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. - 65 s.
[Rapport]

Nyckelord: mercury, rare earths, fluorescent powdersDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-05-03. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 157270

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning (2007-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Lösningskemi
Tungmetaller och övriga metaller

Chalmers infrastruktur