CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structured Auto-Regressive Instantaneous Phase and Frequency Estimation

Jakob Ängeby (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
Proc. ICASSP 95, Detroit, MI, USA p. 1768-1771. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15725

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur