CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parameterization and Conditioning of Hinging Hyperplane Models

P. Pucar ; Jonas Sjöberg (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
Proceedings of the 13th IFAC World Congress, San Francisco, CA, USA Vol. 1 (1995), p. 227-232.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 15724

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur