CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den medicinska bilden

Tomas Gustavsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys)
Medicinsk Informatik, editor Peterson, Rydmark (1995)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15722

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur