CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuous-Amplitude Modulation for Optical Wireless Channels

Johnny Karout (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Gerhard Kramer ; Frank R. Kschischang ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proc. IEEE Photonics Society Summer Topical Meetings, PSST 2012, Seattle, WA: 9 through11 July 2012 Article number 6280801, p. 167-168. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Continuous-amplitude modulation for wireless optical channels is presented. For bandwidth measured as 99% in-band power, its spectral efficiency is 4.57 times that of the same modulation format with discontinuous amplitude for the same power requirement.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-30. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 157215

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur