CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Image Quality in Digital Chromosome Analysis Systems

Stefan Nivall (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; D. Holmqvist ; Tomas Gustavsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; J. Wahlström
Clinical Genetics Vol. 48 (1995), p. 238-242.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15721

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur