CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of Adenosine Infusion on Systolic and Diastolic Left Ventricular Function After Coronary Artery Bypass Surgery -- Evaluation by Computer Assisted Quantitative 2D and Doppler Echocardiography

Erik Houltz ; S.E. Ricksten ; I. Milocco ; Tomas Gustavsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; K. Caidahl
Anaesth. Analg. Vol. 80 (1995), p. 47-53.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15720

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur