CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MicroSISAK - A New Device for Fast and Continuous Liquid-liquid Extraction on a Microliter Scale

Klaus Eberhardt ; Sofie Andersson (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; B Horn ; Jens Kratz ; Andreas Muller ; Mikael Nilsson (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Norbert Trautmann
: External organization, 2004.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 1572

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur