CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nitrification in a tertiary trickling filter at high hydraulic loads - pilot plant operation and mathematical modelling

Torsten Wik (Institutionen för reglerteknik) ; A. Mattsson ; E. Hansson ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Water Science and Technology Vol. 32 (1995), 8, p. 185-192.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 15717

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)
Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur