CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling and Control of Variable-Speed Wind-Turbine Drive-System Dynamics

Peter Novak (Institutionen för reglerteknik) ; Thommy Ekelund (Institutionen för reglerteknik) ; Inge Jovik (Institutionen för reglerteknik) ; Bengt Schmidtbauer (Institutionen för reglerteknik)
IEEE Control Systems Vol. 15 (1995), 4, p. 28-38.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 15716

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur