CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Research, design, and operations

Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations ) ; Jonas Ringsberg (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design)
The Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME) - Marine Technology (2153-4721). Vol. April 2012 (2012), p. 80-83.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-27. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 157157

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design (2012-2014)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Teknisk mekanik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur