CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulering för bättre beslut och policies

Paul Holmström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Stefan Hallberg ; Hans Björnsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
HEL, Hälso- och sjukvårdens ekonomi och logistik p. 288. (2006)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-27. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 157155

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Optimeringslära, systemteori
Industriell organisation, administration och ekonomi
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Chalmers infrastruktur