CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Narrowband Interference Rejection in Direct-Sequence Spread-Spectrum System Using Time-Frequency Decomposition

Anders Ranheim (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
IEE Proc. Commun. Vol. 142 (1995), 6, p. 393-400.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15714

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur