CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Subspace-Based Methods for the Identification of Linear Time-Invariant Systems

Mats Viberg (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
Automatica (1995)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15713

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur