CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Regional Right Ventricular Function in Patients with Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia and Healthy Controls Assessed by Contrast Echocardiography and Videodensiometry

Marie Beckman Suurküla ; M. Johansson ; Tomas Gustavsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; C.E. Blomström-Lundqvist
Proc. First Int. Symp. on Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia-Cardiomyopathy, Paris, France (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15706

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur