CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Video Image Compression and Motion Compensation Using Multiresolution Image Features and Classified VQ

Irene Y.H. Gu (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; W. Hermsen ; R.A. Carrasco
Proc. of the 6th Intern. Conf. on Signal Processing Application and Technology, ICSPAT'95, Boston, USA p. 930-934. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15705

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur