CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Applying Supervisory Control to Discrete Event Systems Modeled by Object Oriented Principles

Martin Fabian (Institutionen för reglerteknik) ; Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
Proc. INRIA/IEEE Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA'95, Paris, France p. 93-104. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15703

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur