CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic Products in Control of an FMS Cell

Martin Fabian (Institutionen för reglerteknik) ; Per Gullander (Institutionen för produktionsteknik) ; Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik) ; Sven-Arne Andreasson (Institutionen för datavetenskap) ; Anders Adlemo (Institutionen för datorteknik)
Proc 8th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing Technology, INCOM'95, Beijing, China p. 139-44. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15702

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)
Institutionen för produktionsteknik (1900-2003)
Institutionen för datavetenskap (1993-2001)
Institutionen för datorteknik (1985-2001)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur