CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pre-excavation grouting in the Sjökullen tunnels: Design, evaluation and experiences

Christian Butron (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Johan Funehag (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. - 72 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-24. Senast ändrad 2012-04-24.
CPL Pubid: 157002