CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Geography of Science - an Example from Chalmers

Stina Johansson (Chalmers bibliotek)
ScieCom info – Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication (1652-3202). Vol. 7 (2011), 4,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Under pågående utvärdering av Chalmers åtta styrkeområden, i vilken Chalmers bibliotek deltar, ställde bibliometrikerna sig frågorna: Vilka är Chalmers samarbetspartners? Hur internationellt är Chalmers? Hur kan vi på ett intressant sätt visualisera Chalmers samarbetsmönster? I Olle Persson och Loet Leydesdorffs artikel ”Mapping the Geography of Science” (2010) fann vi metoder för att projicera samarbetsmönster på världskartan och bestämde oss för att testa dem. Med guidning av Persson och Leydesdorffs artikel, data från Web of Science som underlag samt GPS Visualizer och Google Maps som verktyg sökte vi sedan att visualiserade Chalmers geografi anno 2011.Denna post skapades 2012-04-24. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 157000

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Chalmers bibliotek (1964-2017)

Ämnesområden

Biblioteks- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur