CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of alpha-Isosaccarinic acid: Lactone and carboxylic conformations

Stefan Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Yngve Albinsson (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Journal of Solution Chemistry Vol. 33 (2004), 5, p. 456-477.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 1570

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur