CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kost 2012 mot cancer

Förebyggande skydd

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2012. - 6 s.
[Rapport]

Rapporten visar konkret på fyra negativa och fem positiva kostfaktorer av betydelse för uppkomst av cancer. Farorna är socker, vitt bröd, margariner och fleromättade växtfetter. Skyddande kostinslag är äpplen-lök-citrus, tomater-morötter, grönsaker, fisk och ägg.

Korta förklaringar ges med länkar till tidigare rapporter. Kostråden relateras både till olika cancerformer och till andra stora folkhälsoproblem. Positiva och potentiellt negativa effekter av mjölkfett belyses.

Nyckelord: kostråd, kolhydrater, socker, antioxidanter, frukt, fetter, omega-6, mjölk, CLA


Denna och tidigare rapporter för Cancer- och Allergifonden syftar till att via nätpublicering ge biokemiskt förankrad, oberoende och lätt tillgänglig information på området konsumentprodukter, kost och hälsa.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-24.
CPL Pubid: 156999

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Hushålls- och kostvetenskap

Chalmers infrastruktur