CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the maximal function for the Mehler kernel

Peter Sjögren (Matematiska institutionen)
Harmonic Analysis, Proceedings, Cortona 1982. Springer Lecture Notes in Mathematics 992 Vol. 992 (1983), p. 73-82.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-04-24. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 156997

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Matematiska institutionen (1900-1987)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur