CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Petri Net Constructs for High Level Operation Lists

Martin Fabian (Institutionen för reglerteknik) ; Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
Proc. 8th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing Technology, INCOM'95, Beijing, China p. 163-8. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15699

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur