CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metabolic engineering, synthetic biology and systems biology

Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; J. T. Pronk
Fems Yeast Research (1567-1356). Vol. 12 (2012), 2, p. 103-103.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-23. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 156979

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur