CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coding

Gerhard Bauch ; Claude Berrou ; David Declercq ; Alexandre Graell i Amat (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Youssouf Ould-Cheikh-Mouhamedou ; Yannick Saouter ; Jossy Sayir ; Marcos B. S. Tavares
Error Control Coding for B3G/4G Wireless Systems: Paving the Way to IMT-Advanced Standards, Wiley p. 1-46. (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-21. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 156956

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Information Technology

Chalmers infrastruktur