CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ML optimal CDMA multiuser receiver

Erik Agrell (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Tony Ottosson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
Electronics Letters (0013-5194). Vol. 31 (1995), 18, p. 1554-1555.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A maximum likelihood optimum detector with an asymptotic complexity per user of O(1.5(K)) has been derived for the synchronous DS/CDMA channels. The detector employs a local descent algorithm through the Voronoi regions for the equivalent hypothesis detector.

Nyckelord: code division multiple access , maximum likelihood detection , receiversDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 15690

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)
Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur