CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LJUNGSKILE: a program for assessing uncertainties in speciation calculations

Arvid Ödegaard-Jensen (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Gunther Meinrath
Talanta Vol. 63 (2004), p. 907-916.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 1569

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur