CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Differentially Encoded Star 16QAM with Differential Detection and Diversity

Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
IEEE Transactions on Vehicular Technology Vol. 44 (1995), 3, p. 586-593.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: linear-modDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15689

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur