CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Maximum-Likelihood Estimation of Difference Equation Parameters

P. Stoica ; Mats Viberg (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
IEEE Transactions on Signal Processing Vol. 43 (1995),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15687

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur