CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reconfigurable FPGA-based unit for singular value decomposition of large m x n matrices

Luis M. Ledesma-Carrillo ; Eduardo Cabal-Yepez ; Rene De J. Romero-Troncoso ; Arturo García-Pérez ; Roque A. Osornio-Rios ; Tobia Carozzi (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium)
Proceedings - 2011 International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs, ReConFig 2011, Cancun, Quintana Roo: 30 November 2011through2 December 2011 p. 345-350. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: FPGA, hardware computation unit, Hestenes-Jacobi method, m x n matrices, singular value decompositionDenna post skapades 2012-04-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 156857

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur