CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frequency analysis for sampled data control

Olof Lindgärde (Institutionen för reglerteknik) ; Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
The 2nd Russian-Swedish Control Conference, St.\ Petersburg, Russia (1995)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: robustDenna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 15685

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur