CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cationic ester-containing gemini surfactants: Determination of aggregation numbers by time-resolved fluorescence quenching

Ali Reza Tehrani-Bagha (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Joakim Kärnbratt (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Jan-Erik Löfroth (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Journal of Colloid and Interface Science (0021-9797). Vol. 376 (2012), p. 126-132.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-18. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 156805

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur