CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relaxation property of the adaptivity technique for some ill-posed problems

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael V. Klibanov
Preprint / Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University (1652-9715). 2012:4, (2012)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-04-18. Senast ändrad 2012-04-19.
CPL Pubid: 156797

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2012:4