CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discussion

P. Barberis ; P. Bossis ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; A. Garde
ASTM Special Technical Publication.16th International Symposium on Zirconium in the Nuclear Industry, Chengdu, Sinchuan Province, 9-13 May 2010 (0066-0558). Vol. 1529 STP (2011), p. 647-648.
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-17. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 156764

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik

Chalmers infrastruktur