CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A New Multiband Volterra Filtering Algorithm and Its Applications to Communication Systems

Irene Y.H. Gu (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; R.A. Carrasco
Proc. of the 3rd International Conf. on Communication theory and application, Lake District, UK p. 431-434. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15674

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur