CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Time-indexed Formulation of a Flexible Job Shop Problem with a Limited Number of Fixtures

Karin Thörnblad (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Ann-Brith Strömberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Torgny Almgren
Proceedings of 13th International Conference on Project Management and Scheduling in Leuven, Belgium, April 2012 p. 335-338. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-04-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 156721

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur