CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automated Generation of Plant-Specific Recipes in Batch Control

Michael Tittus (Institutionen för reglerteknik) ; Martin Fabian (Institutionen för reglerteknik)
Proc of the ICCI'95, Hong-Kong p. 99-102. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15672

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur